AC

Visste du at det er helt normalt at AC-anlegg kan miste ca. 10% av gassen årlig?
Dette kan blant annet være fordi det siver ut gjennom pakninger og koblinger. Når det blir mindre gass i systemet så blir det også mindre effekt på anlegget. Om det ikke etterfylles så vil AC-anlegget begynne å slite og andre deler kan bli ødelagt.
Selv om mange bileiere tror det, så er normalt sett ikke sjekk av AC-anlegg en del av kontrollpunktene på en vanlig service.

Visste du at det kan gå utover trafikksikkerheten å ha Air Conditon anlegg som ikke virker?
Å ha en kupe med frisk og avkjølt luft på varme sommerdager fører til et bedre miljø i bilen og det igjen vil bedre trafikksikkerheten ved at sjåfør (og passasjerer) har best mulige forhold.

Kan du etterfylle anlegget selv?
Det er ikke anbefalt å etterfylle anlegget selv, ja med mindre du har utstyret til å trykkteste og etterfylle. Det gamle kjølemidlet suges ut med en spesiell maskin og da følger også luft og kondens som kan være i systemet.

Ta kontakt i dag på telefon 70145544 eller på epost post@hjelmebil.no