Service

Hvorfor ta service på bilen?

Bilene blir hele tiden utsatt for slitasje og det er viktig å ta service for å sikre at bilen har best mulig funksjon og forebygge fremtidig feil. Ved å følge bilens service program så forlenger du levetiden på bilen og bilens deler. Har du ny bil som er innenfor garantitiden, så må servicer følges for at garantien skal gjelde.
Serviceoppsettet vi følger er ifølge bilfabrikantenes serviceanbefalinger.

Hva gjør vi på en service?

Service på personbiler

Mange nyere biler varsler selv når det er tid for service, hos eldre biler så er serviceintervallet an på antall kjørte kilometer eller år – det som inntreffer først. Man ser i serviceheftet når man skal ta servicene.
På personbiler er det mange forskjellige service-oppsett, det kommer an på hvilken bil det er, alder og hvor langt den har gått. Når det blir tatt en service så er det mange kontrollpunkt som sjekkes for å se tilstand, mangler, slitasje, feil, samt servicedeler som filter og motorolje byttes.

Fritt valg merkeverksted

Mange tror at man må benytte merkeverksted for å beholde garantien, dette stemmer ikke og man står fritt til å velge verksted uten å miste nybil-garantien. Det man må passe på da er at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen og at de følger bilfabrikantens serviceprogram.

Se mer på Meca fritt verkstedvalg

Vi er godkjent av Statens Vegvesen som kan sees ved at vi har fått godkjent merket (se bilde under), dette kan også sjekkes på Statens vegvesen, finn godkjent verksted.
For å få godkjenning så må verkstedet innfri strenge forskrifter fra vegdirektoratet både når det kommer til teknisk utstyr, kompetanse, lokaler og kvalitetsstyringssystemer. Det er Statens vegvesen som står for selve godkjenningen og det stilles de samme krav til både frie verksteder og merkeforhandlerens verksted.


Statens vegvesen sitt godkjent bilverksted merke